Hållbara energiprodukter med miljö & kvalitet i fokus.

Vi levererar högkvalitativa miljöbränslen som RME, HVO och biologiskt nedbrytbara smörjmedel till kunder av alla storlekar.

STHLM Biodiesel – Hållbara bränslen och smörjmedel. Service och kvalitet.

Idag finns stora möjligheter för dig som vill gå ifrån fossila bränslen och få en friskare arbetsmiljö, hållbar energiförbrukning och ett mindre fotavtryck i miljön. Produktutvecklingen inom miljöbränslen går mycket fort och nya förbättrade produkter lanseras löpande. Kontakta oss för att ta reda på vilket bränsle som passar er anläggning bäst och vilka vinsterna är för just er.

               RME Eldningsolja    |    RME Biodiesel    |    HVO   |   Smörjmedel    |    Hydraulolja    |    Pellets    |    Cisterner    |    Tankstationer    |    Service

STHLM Biodiesel tar ett helhetsansvar för våra produkter och tillhandahåller tjänster för omställning av anläggningar samt service och underhåll för hela avtalsperioden.