”Regeringens klimatpolitik behöver skärpas”

Klimat- och miljöminister Åsa Romson är stolt över den svenska klimatpolitiken (DN Debatt 3/5). Vi ser en stark förbättringspotential och föreslår fem punkter för framtiden, med fokus på transportsektorn eftersom det är Sveriges största kvarvarande klimatutmaning, skriver Mattias Goldmann, vd för tankesmedjan Fores.

1. Gynna förnybart. ”Bryt Sveriges oljeberoende” är Romsons mål. Men de tidigare dominerande biodrivmedlen biodiesel RME och etanol E85 backar nu på marknaden medan fossil diesel slår nya rekord. Det beror på att de rödgröna höjt skatten på biodieseln från 27 öre per liter till 1,41 kr, och skatten på etanol E85, som var skattebefriat till 2015, med nästan dubbelt så mycket som på fossil bensin och diesel.

Att regeringen i det läget föreslår en sänkning med 29 öre på RME och 75 öre på E85 räcker inte långt, och att hänvisa till EU-regler istället för att ta strid för det förnybara väcker inte respekt.

Att vissa biodrivmedel trots allt växer på marknaden, de ur klimatperspektiv utomordentliga HVO och biogas, pekar på att regeringen med rätt styrmedel tämligen snabbt kan uppnå Romsons princip ”det ska bli lättare och billigare att vara miljövän”. Men biodrivmedlen ska konkurrera ut de fossila alternativen, inte ställas mot varandra.

Läs hela artikeln på www.dn.se