Biodiesel och elvägar ger hopp om fossilfria transporter

 Infrastrukturminister Anna Johansson och energiminister Ibrahim Baylan bjöd in transportbranschen till ett seminarium om fossilfria transporter samtidigt som klimatmötet i Paris inleddes. Elvägar och biodiesel stod i centrum för diskussionen.

Region Gävleborg, Scania och Siemens har nu börjat sätta upp stolparna för den två km långa demosträcka för elektriska lastbilar som byggs utanför Sandviken. Avsikten är att testa och utvärdera tekniken med eldrivna lastbilar, där strömmen hämtas från luftledningar.

Jan Nylander från Region Gävleborg var en av medlemmarna i panelen. Han presenterade tankarna bakom projektet.

– Det är viktigt att komma ut i verkligheten och prova tekniken. Vi behöver köra två år innan vi kan presentera några testresultat.

Totalt är det en satsning värd omkring 125 miljoner som finansieras av statliga Vinnova och företagen som deltar i projektet.

Flera stora transportköpare medverkar, det är bland annat Boliden och SSAB. Ernsts Express i Avesta står för transporterna. Hybridfordon från Scania används. Lastbilarna kan även användas på vanliga vägar som saknar luftledningar och kontinuerlig strömtillförsel.

Helene Samuelsson, informationschef på Preem och tillika ordförande i Kneg (Klimatneutrala godstransporter på väg) ingick också i panelen. Hon efterfrågade ett långsiktigt system för skattelättnader för biodrivmedel. Både tillverkare och transportörer drabbas av oförutsägbara förändringar av skattereglerna.

Energiminister Ibrahim Baylan bekräftade att regeringens målsättning är ta fram ett system som är långsiktigt hållbart.

– 1 januari 2018 kommer ett sådant långsiktigt regelsystem, lovade energiministern.

Att det tar så lång tid hänger samman med att det svenska regelverket måste följa EU:s lagar om konkurrensneutralitet, menade Ibrahim Baylan. Samtidigt är det finansdepartementet som tar fram reglerna.

Mårten Johansson, teknikchef på Sveriges Åkeriföretag, var starkt kritisk till att det kommer att ta ytterligare två år för ett långsiktigt regelsystem för biobränslen att komma på plats.

– Åkerier behöver långsiktiga spelregler för investeringar i miljösmarta fordon som användas ca åtta år innan de byts ut. Öka inblandningen av biodrivmedel i diesel steg för steg istället för kortsiktiga stöd till vissa bränslen, sa han.

Infrastrukturminister Anna Johansson avslutade med ett anförande I det avslutande anförandet sa infrastrukturminister Anna Johansson att hon både såg en stor samsyn om målet och en positiv utveckling på området. Hon hade ett gott hopp om att den svenska fordonsflottan skulle kunna vara fossilfri år 2030.

Nyheten publicerades på transportnytt.se