Förnybara drivmedel i Sverige 2015 ökade till 14,7 %

Andelen förnybara drivmedel ökade till 14,7 % under 2015. Störst ökning bidrog HVO med. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Andelen förnybara drivmedel av den totala användningen av drivmedel under 2015 uppgick till 14,7 %, räknat på energibas i enlighet med biodrivmedelsdirektivet. Motsvarande siffra under 2014 var 12,1 % vilket innebär en kraftig ökning på hela 2,6 procentenheter.

Den förnybara delen av den totala drivmedelsanvändningen utgjordes av HVO med 7 %, FAME låginblandad med 2,5 %, låginblandad etanol 1,1 %, biogas 1,3 %, ren HVO 0,4 %, FAME ren 1,8 % samt etanol E85/ED95 0,6 %.

Läs mer på http://www.motormagasinet.se