Nyheter NOX-föreskriften NFS 2016:13

1 juli 2017 träder Naturvårdsverkets föreskrifter om mätutrustning för bestämmande av miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion, NFS 2016:13 i kraft. Samma dag upphör den föreskrift som vi känner sedan tidigare, nämligen NFS 2004:6 att gälla. Detta medför en del förändringar för er som har NOX-pliktiga pannor (> 25 GWh), t.ex. med avseende på kalibrering av automatiska mätsystem genom noll- och spannpunktskontroll.

Behöver ni hjälp med att anpassa er till det nya regelverket? Kontakta oss så hjälper vi er!