Om STHLM Biodiesel

Om Oss

STHLM Biodiesel AB tillhandahåller produkter & tjänster inom biologiska bränslen till kunder av alla storlekar. Vi hjälper våra kunder med omställning från fossila till biologiska bränslen och tillhandahåller biologiskt bränsle, service, reservdelar m.m. under hela driftstiden.

Vår målsättning är att genom att tillhandahålla högkvalitativa produkter och tjänster till konkurrenskraftiga priser på marknaden för biologiska bränslen bidra till en hållbar utveckling av bränslemarknaden.

Vi har mångårig erfarenhet och kunskap att anpassa befintliga anläggningar till biologiska bränslen. Vi har idag kunder inom alla segment, exempel på det är Statliga myndigheter, kommunal verksamhet, fastighetsbolag, tillverkande industri, transportindustri etc.

Den mixen av kunder har gjort oss unika genom att vi idag har kunskap om alla typer av brännare på marknaden. Allt från små tryckoljebrännare till press och rotationsbrännare.

Vi erbjuder våra kunder ett koncept som bygger på att vi tar ett helhetsansvar. Det innebär att vi anpassar anläggningen till RME eller HVO bränsle, tillhandahåller service och underhåll enligt överenskommelse på brännare under avtalsperioden.

Miljöfokus

STHLM Biodiesel AB arbetar aktivt med miljön i fokus, vi strävar hela tiden att förbättra oss och att kunna erbjuda bättre tjänster ur ett miljöperspektiv.

Ett exempel är att alla våra vägtransporter utförs med fordon som använder fossilfria bränslen vid transport från depå till slutkund.

STHLM Biodiesel AB innehar hållbarhetsintyg från Energimyndigheten som också är kontrollmyndighet. Det innebär att STHLM Biodiesel AB endast hanterar och säljer biodiesel och biooljor som uppfyller EU:s krav på hållbarhet och spårbarhet, och att vi följer de etiska och sociala kraven som ställs.