Regeringen medger nu att skatten på etanol var felaktig

Regeringen medger nu att skatten på etanol som infördes 1 december förra året och ytterligare höjdes 1 jan 2016 var felaktig.
Men regeringen tänker inte rätta till felet förrän i augusti, då skatten ska sänkas. Under tiden dör marknaden för det klimatvänliga bränslet E85 och ren RME-diesel skriver bioenergitidningen.se

– Energimyndigheten visar i sin övervakningsrapport från 26 februari att det inte hade uppstått någon överkompensation, säger Tomas Ekbom, biodrivmedelsexpert på Svebio, Svenska Bioenergiföreningen.

– Det är positivt att regeringen vill ändra skatterna, men det går inte att vänta till augusti med att rätta till den felaktiga beskattningen. De miljövänliga biodrivmedlen belastas i så fall med en felaktig skatt under sju av årets tolv månader. Riksdagens skatteutskott bör nu ta ett initiativ och sänka skatten på etanol och biodiesel så snart det går, säger Tomas Ekbom.

Läs mer på www.bioenergitidningen.se