RME Eldningsolja

Förnyelsebart bränsle till din oljebrännare

Vår RME Eldningsolja är en biobaserad eldningsolja som består av 100% RME (rapsmetylester). Det uppfyller kraven enligt SS-EN14214 och är en mycket högkvalitativ förnyelsebar produkt som klarar tuffa krav på driftsäkerhet och köldpåfrestningar.

RME Eldningsolja är ett perfekt alternativ för dig som söker en eldningsolja som är hållbar ur miljö- och ekonomisk synpunkt. Det möjliggör en kraftigt minskad miljöpåverkan för uppvärmning och underlättar arbetsmiljöarbetet då det är inte är skadligt för miljön, brandfarligt eller skadligt för hälsan.

Fördelar

Energivärdet för RME Eldningsolja är direkt jämförbart med fossil eldningsolja och är godkänt samt beprövat av alla större brännartillverkare. RME kräver ingen förvärme eller ombyggnation av anläggningen. 

Kompetens

Vi har lång erfarenhet av att ställa om stora som små anläggningar till RME drift. Kontakta oss så hjälper vi dig med omställning, driftsättning och underhåll av din anläggning.

Vi ser till att din övergång till fossilfri drift blir smidig, problemfri och ekonomiskt hållbar för hela driftstiden.

Är du intresserad av våra tjänster? Ring oss eller fyll i formuläret här nedan,