Strategiska innovationsprogram inom både energi- och klimatområdet

Vinnova, Energimyndigheten och Formas öppnar en utlysning för att etablera och genomföra Strategiska innovationsprogram. I denna utlysning kommer programansökningar som adresserar samhällsutmaningar inom både energi- och klimatområdet att beviljas. Sista ansökningsdag är 1 september 2016, kl. 24:00.

Syftet med utlysningen är att ge aktörer inom befintliga eller kommande svenska styrkeområden möjlighet att genom kraftsamling hitta hållbara lösningar på samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft inom både energi- och klimatområdet. Utlysningen riktar sig till aktörer som har tagit fram, håller på att ta fram eller står bakom en strategisk innovationsagenda inom energi- och klimatområdet.

Strategiska innovationsprogram som kan få stöd inom denna utlysning ska adressera samhällsutmaningar inom både energi- och klimatområdet.

Strategiska innovationsprogram som beviljas kan påbörja etableringsfasen tidigast 1 juni 2017

Läs mer på http://www.energimyndigheten.se