Svebio: ​Rekordhög användning – nästan var fjärde liter diesel är nu biodiesel

Första halvåret 2016 var 23,8 procent av hela volymen diesel som levererades till den svenska marknaden biodiesel. Det visar Svebios analys av färsk statistik från SCB. Användningen av biodiesel har ökat mycket kraftigt under de senaste åren, och är en huvudförklaring till att var sjätte liter drivmedel nu är biodrivmedel.

– Den omfattande användningen av biodiesel och andra biodrivmedel minskar kraftigt utsläppen av växthusgaser från den svenska trafiken. Vi har redan idag kommit en bra bit på väg mot en fossilfri transportsektor i Sverige, ett mål som våra politiker hoppas nå en bit efter 2030. Det säger Svebios vd Gustav Melin i en kommentar.

Läs hela pressmeddelandet här!