”Sverige kan vara fossilfritt 2040”

Sverige kan vara 100 procent fossilfritt 2040. Vi behöver inte ens anstränga oss särskilt mycket. Det menar Göran Sidén, lektor i energiteknik.

– Vi behöver fortsätta satsa på förnybart i samma takt som vi gjort hittills och energieffektivisera.

– Men egentligen skulle vi kunna gå ännu snabbare fram, säger Göran Sidén.

Han ser optimistiskt på framtiden, och det märks också på hans beräkningar i nyutgåvan av faktaboken Förnybar energi som ges ut i dagarna. Han menar att Sverige inte kommer att ha några problem att uppfylla EU:s mål om 80 procents minskning av växthusgaser till 2030 så länge vi fortsätter att satsa på alternativ energi i samma utsträckning som hittills.

– Vi har till exempel väldigt goda förutsättningar för utbyggnad av vindkraft på land, säger Göran Sidén.

Läs hela artikeln på http://www.etc.se/klimat/sverige-kan-vara-fossilfritt-2040