Workshop om Fossilfritt Sverige 8 februari

Den 8 februari är alla aktörer som är med i initiativet Fossilfritt Sverige välkomna på workshop i Stockholm. På workshopen kommer diskussionerna kretsa kring hur vi kan öka takten i omställningen till ett fossilfritt Sverige och om hur initiativet ska drivas vidare. STHLM Biodiesel AB deltar för att påverka och diskutera utvecklingen för omställning till fossilfria och hållbara bränslen.

Om initiativet Fossilfritt Sverige

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Inte bara för att det är moraliskt rätt mot kommande generationer, utan för att det är ekonomiskt smart. För att nå dit krävs att alla aktörer i samhället arbetar aktivt med att minska utsläppen. Regeringen har därför startat Fossilfritt Sverige – ett initiativ som ska synliggöra aktörer som i sin verksamhet bidrar till att lösa klimatfrågan och uppnå målet om ett fossilfritt samhälle.

Om initiativet